English · دری · پښتو

بزرگ بودن مطابق مرقس فصل ۹ آیه‌های ۳۰-۳۷ — راز زندگی

 بزرگ بودن مطابق مرقس فصل ۹ آیه‌های ۳۰-۳۷

زندگی تازه برای افغان‌ها - شب ۱ — زندگی تازه برای افغان‌ها

زندگی تازه برای افغان‌ها - شب ۱

شهادت برادر دانیال شایسته — پنجرهٔ نور

شهادت برادر دانیال شایسته

زندگی تازه برای افغان‌ها - شب ۲ — زندگی تازه برای افغان‌ها

زندگی تازه برای افغان‌ها -  شب ۲

شفای یک پسر دیوانه توسط عیسای مسیح مطابق انجیل مرقس فصل ۹ آیه‌های ۱۴-۲۹ — راز زندگی

 شفای یک پسر دیوانه توسط عیسای مسیح مطابق انجیل مرقس فصل ۹ آیه‌های ۱۴-۲۹

زندگی تازه برای افغان‌ها - شب — زندگی تازه برای افغان‌ها

زندگی تازه برای افغان‌ها - شب

سامری نیکو — داستانهای عیسی مسیح

سامری نیکو

خشم — پنجرهٔ نور

خشم

جشن پادشاهی خدا — داستانهای عیسی مسیح

جشن پادشاهی خدا

گمشده پسر — داستانهای عیسی مسیح

گمشده پسر

خادم بی رحم — داستانهای عیسی مسیح

خادم بی رحم

گنج و مروارید — داستانهای عیسی مسیح

گنج و مروارید

مهمان نصف شب — داستانهای عیسی مسیح

مهمان نصف شب

23 عقیدۂ مسیحیان در مورد رستاخیز عمومی و داوری آخر و بهشت و جهنم چیست؟ — مسیحیت چیست؟

23 عقیدۂ مسیحیان در مورد رستاخیز عمومی و داوری آخر و بهشت و جهنم چیست؟

22 عقیدۂ مسیحیان در مورد امور آینده و باز گشت عیسی مسیح چیست؟ — مسیحیت چیست؟

22 عقیدۂ مسیحیان در مورد امور آینده و باز گشت عیسی مسیح چیست؟

21 تعلیم اخلاقی مسیحیت چیست؟ — مسیحیت چیست؟

21 تعلیم اخلاقی مسیحیت چیست؟

زن سامری — داستانهای عیسی مسیح

زن سامری

20 وضایف کلیسا -- ازدواج — مسیحیت چیست؟

 20 وضایف کلیسا -- ازدواج

19 وضایف کلیسا -- عیدها و آیین‌های مقدس — مسیحیت چیست؟

19 وضایف کلیسا -- عیدها و آیین‌های مقدس

زکی خراجگیر — داستانهای عیسی مسیح

زکی خراجگیر