English · دری · پښتو

خلقت آدم و حوا شبیه خدا — راز زندگی

خلقت آدم و حوا شبیه خدا

زندگی تازه برای افغان‌ها - شب ۱ — زندگی تازه برای افغان‌ها

زندگی تازه برای افغان‌ها - شب ۱

محرومیت از درخت حیات — پنجرهٔ نور

محرومیت از درخت حیات

زندگی تازه برای افغان‌ها - شب ۲ — زندگی تازه برای افغان‌ها

زندگی تازه برای افغان‌ها -  شب ۲

چگونگی خلقت انسان از دیدگاه مسیحیت — راز زندگی

چگونگی خلقت انسان از دیدگاه مسیحیت

زندگی تازه برای افغان‌ها - شب — زندگی تازه برای افغان‌ها

زندگی تازه برای افغان‌ها - شب

سامری نیکو — داستانهای عیسی مسیح

سامری نیکو

چرا با این همه درد ؟ — پنجرهٔ نور

چرا با این همه درد ؟

جشن پادشاهی خدا — داستانهای عیسی مسیح

جشن پادشاهی خدا

گمشده پسر — داستانهای عیسی مسیح

گمشده پسر

خادم بی رحم — داستانهای عیسی مسیح

خادم بی رحم

گنج و مروارید — داستانهای عیسی مسیح

گنج و مروارید

مهمان نصف شب — داستانهای عیسی مسیح

مهمان نصف شب

داستان محبت خدا — داستان محبت خدا

داستان محبت خدا

01 خدا کیست؟ — مسیحیت چیست؟

 01 خدا کیست؟

سپری کردن وقت با همدیگر — آشیانه مهر

سپری کردن وقت با همدیگر

موضوعات دفتر — آشیانه مهر

موضوعات دفتر

پیدایش — داستان محبت خدا

پیدایش

02انسان کیست؟ — مسیحیت چیست؟

 02انسان کیست؟

پسر در خارج — آشیانه مهر

پسر در خارج