English · دری · پښتو

عیسای مسیح: شهزاده صلح — راز زندگی

عیسای مسیح: شهزاده صلح

زندگی تازه برای افغان‌ها - شب ۱ — زندگی تازه برای افغان‌ها

زندگی تازه برای افغان‌ها - شب ۱

کی تصمیم ازدواج را میگیرد؟ — پنجرهٔ نور

کی تصمیم ازدواج را میگیرد؟

زندگی تازه برای افغان‌ها - شب ۲ — زندگی تازه برای افغان‌ها

زندگی تازه برای افغان‌ها -  شب ۲

عیسی مسیح شاهزاده صلح و سلامتی — راز زندگی

عیسی مسیح شاهزاده صلح و سلامتی

زندگی تازه برای افغان‌ها - شب — زندگی تازه برای افغان‌ها

زندگی تازه برای افغان‌ها - شب

سامری نیکو — داستانهای عیسی مسیح

سامری نیکو

راز داری درخانواده — پنجرهٔ نور

راز داری درخانواده

جشن پادشاهی خدا — داستانهای عیسی مسیح

جشن پادشاهی خدا

گمشده پسر — داستانهای عیسی مسیح

گمشده پسر

خادم بی رحم — داستانهای عیسی مسیح

خادم بی رحم

گنج و مروارید — داستانهای عیسی مسیح

گنج و مروارید

مهمان نصف شب — داستانهای عیسی مسیح

مهمان نصف شب

داستان محبت خدا — داستان محبت خدا

داستان محبت خدا

01 خدا کیست؟ — مسیحیت چیست؟

 01 خدا کیست؟

سپری کردن وقت با همدیگر — آشیانه مهر

سپری کردن وقت با همدیگر

موضوعات دفتر — آشیانه مهر

موضوعات دفتر

پیدایش — داستان محبت خدا

پیدایش

02انسان کیست؟ — مسیحیت چیست؟

 02انسان کیست؟

پسر در خارج — آشیانه مهر

پسر در خارج