English · دری · پښتو

عیسای مسیح: شاه شاهان و خدای خدایان — راز زندگی

عیسای مسیح: شاه شاهان و خدای خدایان

زندگی تازه برای افغان‌ها - شب ۱ — زندگی تازه برای افغان‌ها

زندگی تازه برای افغان‌ها - شب ۱

زبان محبت - تحفه دادن — پنجرهٔ نور

زبان محبت - تحفه دادن

زندگی تازه برای افغان‌ها - شب ۲ — زندگی تازه برای افغان‌ها

زندگی تازه برای افغان‌ها -  شب ۲

عیسای مسیح: نجات دهنده — راز زندگی

عیسای مسیح: نجات دهنده

زندگی تازه برای افغان‌ها - شب — زندگی تازه برای افغان‌ها

زندگی تازه برای افغان‌ها - شب

سامری نیکو — داستانهای عیسی مسیح

سامری نیکو

زبانهای محبت - لحطات با کیفیت — پنجرهٔ نور

زبانهای محبت - لحطات با کیفیت

جشن پادشاهی خدا — داستانهای عیسی مسیح

جشن پادشاهی خدا

گمشده پسر — داستانهای عیسی مسیح

گمشده پسر

خادم بی رحم — داستانهای عیسی مسیح

خادم بی رحم

گنج و مروارید — داستانهای عیسی مسیح

گنج و مروارید

مهمان نصف شب — داستانهای عیسی مسیح

مهمان نصف شب

داستان محبت خدا — داستان محبت خدا

داستان محبت خدا

01 خدا کیست؟ — مسیحیت چیست؟

 01 خدا کیست؟

سپری کردن وقت با همدیگر — آشیانه مهر

سپری کردن وقت با همدیگر

موضوعات دفتر — آشیانه مهر

موضوعات دفتر

پیدایش — داستان محبت خدا

پیدایش

02انسان کیست؟ — مسیحیت چیست؟

 02انسان کیست؟

پسر در خارج — آشیانه مهر

پسر در خارج