English · دری · پښتو

سامری نیکو

سامری نیکو

جشن پادشاهی خدا

جشن پادشاهی خدا

گمشده پسر

گمشده پسر

خادم بی رحم

خادم بی رحم

گنج و مروارید

گنج و مروارید

مهمان نصف شب

مهمان نصف شب

عهد جدید

عهد جدید

داستان کرسمس

داستان کرسمس

عیسی و فریسیان

عیسی و فریسیان

فریسی و جزیه گیر

فریسی و جزیه گیر

یایروس

یایروس

متی

متی

نیقودیموس

نیقودیموس

پترس

پترس

قیافا

قیافا

یهودای اسخریوطی

یهودای اسخریوطی

کور مادر زاد

کور مادر زاد

حناس کاهن اعظم

حناس کاهن اعظم

زکی خراجگیر

زکی خراجگیر

زن سامری

زن سامری