English · دری · پښتو

مهمان نصف شب

مهمان نصف شب

سامری نیکو

سامری نیکو

گمشده پسر

گمشده پسر

گنج و مروارید

گنج و مروارید

داستان کرسمس

داستان کرسمس

عیسی و فریسیان

عیسی و فریسیان

یایروس

یایروس

متی

متی

پترس

پترس

قیافا

قیافا

کور مادر زاد

کور مادر زاد

حناس کاهن اعظم

حناس کاهن اعظم

زن سامری

زن سامری

عهد جدید

عهد جدید

فریسی و جزیه گیر

فریسی و جزیه گیر

جشن پادشاهی خدا

جشن پادشاهی خدا

خادم بی رحم

خادم بی رحم

نیقودیموس

نیقودیموس

یهودای اسخریوطی

یهودای اسخریوطی

زکی خراجگیر

زکی خراجگیر