English · دری · پښتو

در این دنیای تاریک تو روشن هستی

در این دنیای تاریک تو روشن هستی

در شأن خداوند بانگ شادی زنید

در شأن خداوند بانگ شادی زنید

ای روح‌ القدس مرا لمس نما

ای روح‌ القدس مرا لمس نما

عیسی توی نان و هم چشمهٔ حیات

عیسی توی نان و هم چشمهٔ حیات

پیدا شد و پیدا است پیدا شد و پیدا است دارندهٔ آرامش

پیدا شد و پیدا است پیدا شد و پیدا است دارندهٔ آرامش

روح‌ القدس تازه کن

روح‌ القدس تازه کن

عزیزِ من حذر از نور ایمان میکنی‌ تا کی

عزیزِ من حذر از نور ایمان میکنی‌ تا کی

بود مهر و گفتار و کار الهی , سرا پا محبت به کار الهی

بود مهر و گفتار و کار الهی , سرا پا محبت به کار الهی

عظیم است نام تو عیسی

عظیم است نام تو عیسی

عیسی من خدای من عزیزی تو برایم , مرا خواندی به نزد خود تا پیش نزد تو بیایم

عیسی من خدای من عزیزی تو برایم , مرا خواندی به نزد خود تا پیش نزد تو بیایم