English · دری · پښتو

خلقت آدم و حوا شبیه خدا — راز زندگی

خلقت آدم و حوا شبیه خدا

زندگی تازه برای افغان‌ها - شب ۱ — زندگی تازه برای افغان‌ها

زندگی تازه برای افغان‌ها - شب ۱

محرومیت از درخت حیات — پنجرهٔ نور

محرومیت از درخت حیات

ميراث پروين — درامه

ميراث پروين

چگونگی خلقت انسان از دیدگاه مسیحیت — راز زندگی

چگونگی خلقت انسان از دیدگاه مسیحیت

داستان خدا — درامه

داستان خدا

زندگی تازه برای افغان‌ها - شب ۲ — زندگی تازه برای افغان‌ها

زندگی تازه برای افغان‌ها -  شب ۲

چرا با این همه درد ؟ — پنجرهٔ نور

چرا با این همه درد ؟

دوستت دارم — ستایش ۱

دوستت دارم

زندگی تازه برای افغان‌ها - شب — زندگی تازه برای افغان‌ها

زندگی تازه برای افغان‌ها - شب

بچشيد و ببينيد — ستایش ۱

بچشيد و ببينيد

زبور ۲۳ — مزامیر حضرت داود

زبور ۲۳

مزامیر ۱۳۷ — مزامیر حضرت داود

مزامیر ۱۳۷

قدوس, قدوس — ستایش ۱

قدوس, قدوس

ستايش، حرمت — ستایش ۱

ستايش، حرمت

عظیم است نام تو عیسی — سرود‌های تاجیکی ۱

عظیم است نام تو عیسی

عزیزِ من حذر از نور ایمان میکنی‌ تا کی — سرود‌های تاجیکی ۱

عزیزِ من حذر از نور ایمان میکنی‌ تا کی

بود مهر و گفتار و کار الهی , سرا پا محبت به کار الهی — سرود‌های تاجیکی ۱

بود مهر و گفتار و کار الهی , سرا پا محبت به کار الهی

در این دنیای تاریک تو روشن هستی — سرود‌های تاجیکی ۱

در این دنیای تاریک تو روشن هستی

آمد مسیح اندر جهان — از جان و دل

آمد مسیح اندر جهان